Beleidsplan van de Stichting

De Stichting werft inkomsten bij andere stichtingen en organisaties en bij personen die de doelstelling van de Stichting onderschrijven.
Het vermogen van de Stichting wordt besteed conform de doelstelling van de Stichting.
Een deel van het verworven geld kan worden gereserveerd voor besteding in toekomstige jaren, bijvoorbeeld in verband met publicaties die nog niet klaar zijn. Dit was bijvoorbeeld na het Corona jaar 2020 het geval voor een publicatie van de Companion Group.


Goetheanistisch fenomenologisch onderzoek

Speerpunten Companion Group 2023

Companions bestellen: www.bolkscompanions.com/en/companions

 

Ontwikkeling en toepassing van de bio-kristallisatie methode
In de Verein für Krebsforschung (Arlesheim, CH) zijn in 2021 twee kristallisatiekasten opgebouwd afkomstig van het Deens en het Nederlands kristallisatielaboratorium met de intentie het kristallisatieonderzoek in een bredere bedding door te kunnen zetten. Inmiddels werken twee PhD studenten met deze kristallisatiekasten aan het onderzoek naar specifieke effecten van homeopathische preparaten, en aan het bestuderen van mogelijke cumulatieve effecten van de toediening van BD Koehoorn preparaten tijdens specifieke constellaties.


Werkgroep Fenomenologie naar de Schoolbanken
De focus ligt nu al langere tijd vooral op het onder de aandacht brengen van de resultaten van ons evolutie onderzoek.

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science