Bestuursverslag KFF 2020

In dit bestuursverslag worden kort de resultaten van de voor 2020 voorgenomen activiteiten op de verschillende werkterreinen van de Stichting Kingfisher Foundation (KFF) besproken.

I Ontwikkeling en toepassing van de Biokristallisatiemethode


Hoofdpunten uit 2020 kort samengevat

1. Publicaties en lezingen

In 2020 zijn verschillende trainingen en lezingen gegeven, zoals bijvoorbeeld voor het Demetercongres “De ordenende levensprocessen achter onze gezondheid”; een bijdrage aan een Duitstalige documentaire “Die Wahrheit über Homöopathie” en een tekstuele bijdrage over de kristallisatiemethode in het te publiceren boek “Quantum Agriculture” van de University of Coventry.

2. Project GESTE (Gestalt Evaluatie en Structuur Evaluatie)

Het GESTE project focust op de vraag in hoeverre een inlevende houding bij de visuele beoordeling van kristallisatiebeelden bruikbaar is, versterkt kan worden en wetenschappelijk gecommuniceerd kan worden. Het tweede artikel van dit project: Kinaesthetic engagement in Gestalt evaluation outscores analytical ‘atomic feature’ evaluation in perceiving ageing in crystallisation images of agricultural products is ingediend bij het interdisciplinaire wetenschappelijke tijdschrift PlosOne.

3. Promotieonderzoek naar het effect van hitte en GSM-telefoonstraling op homeopathische verdunningen

Dit promotieonderzoek is gebaseerd op data afkomstig van twee onafhankelijke projecten, die in totaal 35 onafhankelijke experimentele dagen omvatten. In 2020 is de focus met name gelegd op de vraag waarom op sommige experimentele dagen een sterker homeopathisch effect te zien is dan op andere dagen. Er blijkt een duidelijke trend te zijn die wijst op een toename van het effect van de homeopathische behandeling tijdens de nieuwe maanfase. De komende tijd zal onderzocht worden in hoeverre dit een algemeen fenomeen is in homeopathisch onderzoek.

4. Samenwerkingsverband met de Verein für Krebsforschung (CH)

Er is een samenwerkingsverband aangegaan met de Verein für Krebsforschung (Arlesheim, CH) om ter plekke een kristallisatielaboratorium op te zetten met de kristallisatieinboedel van onze Deense collega. In 2021 zal de inboedel van het Nederlands kristallisatielaboratorium daar tevens heen verhuisd worden, zodat er een verdere concentratie en wetenschappelijke inbedding van de kristallisatie know-how gerealiseerd zal worden.

II Research en productie van Bolk's Companions


De hoofdpunten uit 2020 samengevat:


1. Publicaties:


Aan de volgende publicaties die afgelopen jaar zijn uitgekomen heeft Tom Scheffers meegewerkt in het kader van zijn dissertatie:

2. Belangrijkste nieuws uit de lopende projecten:

Companion over de 4-stap benadering, in theorie en de (medische) praktijk door Maurits in ’t Veld. Deze Companion is voor het grootste deel geredigeerd en klaar voor vertaling.

3. Nadine Boers

ondersteunde de uitvoering van onze PR activiteiten in 2020.

4. Downloads

van de webpagina bij Bolk en onze eigen website zijn bijna verdubbeld tot 95.000 per jaar!

5. Louis Bolk Instituut

Er is nog altijd goede samenwerking met het Louis Bolk Instituut (LBI); het LBI is momenteel in Bunnik gevestigd. De Companions zijn beschikbaar via de website van het LBI en worden via die route veel gevonden en gedownload. Ook is er van daar een directe link naar onze eigen www.bolkscompanions.com website en naar “de Boekerij” in Zutphen waar de Companions besteld kunnen worden.

6. De Boekerij

De Boekerij in Zutphen is het verkooppunt voor de Companions in boekvorm.

7. Universiteit Witten/Herdecke

Er is een samenwerkingsovereenkomst met de Gerhard Kienle Lehrstuhl für Medizintheorie, Integrative Medizin und Anthroposophische Medizin aan de Universiteit van Witten/Herdecke onder leiding van Prof. Dr. med. Peter Heusser. Dit naar aanleiding van de samenwerking van Tom Scheffers en Dr. med. univ. Johannes Weinzirl rond het promotietraject dat als onderwerp ‘de Milt’ heeft.
Zowel Guus van der Bie als Christina van Tellingen hebben een contract en geven les aan de Uni Witten/Herdecke en zij en anderen geven cursussen op meerdere andere locaties.

8. Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg en Academie Antroposofische Gezondheidszorg

Het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (Lectoraat), de Academie Antroposofische Gezondheidszorg (AAG) en de CG hebben elk specifieke kwaliteiten en vormen een soort organisatienetwerk ten behoeve van de professionele kwaliteitsontwikkeling binnen de Antroposofische Geneeskunde.
De afgelopen jaren werd gewerkt aan een plan om de beeldvormende bespreking verder te onderzoeken. Pim Blomaard van het Lievegoed onderzoekscentrum en Erik Baars van het Lectoraat lanceren dit najaar een onderzoek naar de beeldvormende bespreking, waaraan o.a. Christina van Tellingen meewerkt.

9. Financiers

Alle financiers ontvingen in augustus 2020 een halfjaarlijks voortgangsrapport. Wij zijn hen dankbaar voor de financiële hulp die ons werk mogelijk heeft gemaakt.

III Fenomenologie naar school

Project Evolutie. Vanaf augustus 2016 heeft onze werkgroep toegewerkt naar een publicatie over evolutie. De huidige erfelijkheidsconcepten zoals deze op de scholen worden aangeleerd, hebben een vervreemdende boodschap. Ons streven was en is om een gefundeerd en herkenbaar beeld over erfelijkheid te beschrijven.

De verwachting was dat we begin 2020 konden uitgeven. Nu pas, in maart 2021 ligt het voor de derde keer bij de vormgever, om alle laatste correcties nog door te voeren. Het boekje is met zorg geschreven en geïllustreerd. Het zou ook voor niet-vrijeschoolbiologen goed leesbaar moeten zijn. Verschillende tijdschriften hebben al toegezegd er een boekbespreking aan te willen wijden. We hebben een prachtige cover-afbeelding gekozen.

De inhoud is controversieel. Verwarrend misschien voor verstokte darwinisten, maar bevrijdend voor wie de levende werkelijkheid toegedaan is. We zijn zeer benieuwd of het herkend zal worden. We gaan er alles aan doen om het onder de aandacht te brengen.
Voorjaar 2021 zal het uitkomen.

De werkgroep: Willem de Vletter, Guus van der Bie, Gert AdemaHet bestuur van de Stichting Kingfisher Foundation

Het bestuur heeft in 2020 2 maal vergaderd en onderhield verder contact via de email.
Het bestuur heeft op 12-03-2021 voor het boekjaar 2020 met algemene stemmen besloten af te zien van controle en accordering door een accountant.
 

Zie het complete jaarverslag 2020 (pdf), inclusief financiële verantwoording.

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science