Bestuursverslag KFF 2016

In dit bestuursverslag worden kort de resultaten van de voor 2016 voorgenomen activiteiten op de verschillende werkterreinen van de Stichting Kingfisher Foundation (KFF) besproken.

I Ontwikkeling en toepassing van de Biokristallisatiemethode

 

Hoofdpunten uit 2016 kort samengevat.


1. Publicaties 

2. Project Geste (Gestalt Evaluatie en STructuur Evaluatie)


3. Promotieonderzoek

II Research en productie van Bolk's Companions

In het jaar 2016 vonden er activiteiten plaats op verschillende terreinen:

1. Publicaties:

2. 4-step: verdere plaatsbepaling:

3. Beeldvormende bespreking:

4. Studenten: er hebben dit jaar twee jonge mensen met interesse met de CG meegelopen.

 5. Cursusontwikkeling:
De 'cursus voor familie en verzorgenden', ontwikkeld naar aanleiding van de Companion Dementie en ik, zal eind 2016 op de markt worden gebracht.

6. Interne organisatie van de Companion Group
Na evaluatie van de interne organisatie van de Companion Group is gekozen voor het initiatiefprincipe en is de functie van primus inter pares komen te vervallen.

7. Onderwijs: net als in voorgaande jaren werd door een aantal medewerkers wederom frequent onderwijs gegeven in Nederland en in verschillende (Oost-)Europese en Noord-Amerikaanse landen.

8. Downloads van de Companions zijn meer dan verdubbeld t.o.v. vorig jaar. Wereldwijd worden de Companions meer dan 50.000 keer per jaar gedownload.

9. Samenwerking: In 2016 is samengewerkt met de Academie Antroposofische Gezondheidszorg, Hogeschool Leiden, het Louis Bolk Instituut en de Universiteit Witten/Herdecke.

Bolk's companions kunnen besteld worden op  www.bolkscompanions.com


III Ontwikkeling en toepassing van Fenomenologie in onderwijs Project Fenomenologie naar de Schoolbanken

 

In maart 2016 is het boekje over de organen verschenen. Het is snel verspreid onder de doelgroep: de biologiedocenten van vrijescholen.

Daarnaast valt het boekje ook bij artsen en verpleegkundigen in goede aarde; het is binnen twee maanden op de boekenlijst gezet van de (jaarlijks 100) studenten kunstzinnige therapie van de Hogeschool Leiden, afdeling Antroposofische Gezondheidszorg.

Na het uitkomen van het boekje hebben de schrijvers zich ingezet voor de voorbereiding van de nieuw te starten cursus Fenomenologie voor vakleerkrachten van de bovenbouw van de vrijescholen. Deze cursus is gestart in februari 2017.

Inmiddels zijn er in 2016 ook oriënterende gesprekken geweest over het thema evolutieleer; er is op kleine schaal literatuurstudie verricht en er zijn suggesties gedaan voor thema's, hoofdstukken en benaderingswijze. Daardoor konden de drie auteurs begin 2017 meteen van start gaan met concretisering van hun voornemens.

 

Het bestuur van de Stichting Kingfisher Foundation

Het bestuur heeft in 2016 tweemaal vergaderd en onderhield verder contact via de email.

Het bestuur heeft op 03.05.2017 voor het boekjaar 2016 met algemene stemmen besloten af te zien van controle en accordering door een accountant.

Jaarverslag en jaarrekening 2016 zijn vastgesteld op 03.05.2017.

Zie ook het complete jaarverslag 2016 (pdf), inclusief financiële verantwoording.

 

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science